sinds 1999

privacy statement

Pdf Personeelsdiensten B.V.

Inleiding
Pdf personeelsdiensten B.V. verwerkt persoonsgegevens van haar uitzendkrachten, kandidaten, klanten, prospects en andere contactpersonen. Wij doen dit om onze kandidaten, klanten en prospects zo goed mogelijk te helpen en onze doelstellingen te bereiken. Uitzendkrachten en kandidaten, klanten en prospects worden altijd vooraf in eenvoudige taal geïnformeerd over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en het doel daarvan. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.


Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via mdkluis@pdfpersoneelsdiensten.nl of tel: 06-27034373

Wie zijn wij?
Wij zijn Pdf personeelsdiensten B.V. , een werving en selectiebureau voor de marketing/communicatie branche. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken. Wij zijn gevestigd aan de Weesperzijde 109 ( 1091 EN ), in Amsterdam.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens: Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, geslacht, nationaliteit e-mailadres, betaalgegevens, interessegebieden, functietitel, foto’s, contactgeschiedenis, werkervaring en opleidingen, IP-adres, BSN nummer, en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

1. Uitvoering van de werving en selectie/uitzendovereenkomst
Het overgrote deel van onze verwerkingen vindt plaats met toestemming van de gebruiker. De gegevens bewerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Pdf personeelsdiensten B.V. beweegt met de sector mee, en daarom werven wij nieuwe kandidaten en klanten en soms ook nieuwe collega’s. Om met iedereen contact te onderhouden verwerken wij ook van hen contactdetails en interessegebieden.

2. Wettelijke verplichtingen
Een deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. En in sommige situaties is het verplicht om het BSN en een kopie van het ID-document van de kandidaat/uitzendkracht te verwerken. Ook kan je ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, Twitter, LinkedIn en Facebook bijvoorbeeld. Om dat mogelijk te maken verwerken wij ook persoonsgegevens.

3. Nieuwsbrieven en mailings
Als je geen nieuwsbrieven of mailings meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
 
4. Verbetering Pdf personeelsdiensten B.V. dienstverlening
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest gelezen worden en open rates om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn.

5. Bijzondere persoonsgegevens:
Wij verwerken 2 typen bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht en etniciteit (foto’s). Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´. Foto´s verwerken we om onze content meer sfeer en herkenning te geven. Deze verwerkingen zijn altijd vrijwillig en worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via mdkluis@pdfpersoneelsdiensten.nl

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.
Vergetelheid: Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
Daarnaast kun je ook:
Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.
Klacht indienen bij de AP: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag.
Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP.
Bewaartermijnen
Gegevens worden zolang bewaard als nodig is voor het doel, daarna worden ze verwijderd.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, voor het uitvoeren van een overeenkomst en voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Pdf personeelsdiensten: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden!

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Pdf personeelsdiensten B.V. Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de Belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links
Op de websites van Pdf personeelsdiensten B.V. zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. Pdf personeelsdiensten is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.


Pdf Personeelsdiensten B.V.
Contactpersoon: Martine de Kluis
Weesperzijde 109 3h
1091 EN  AMSTERDAM

 

Ga terug naar de homepage